جشن شب یلدا پاژ

جشن شب یلدا همراه با حافظ خوانی ، تاتر کمدی ، قرعه کشی و اهدا جوایز و.... درمرکز خرید مجتمع بزرگ پاژ برگزار شد.

photo 2017 12 28 10 16 18

photo 2017 12 28 10 16 29

photo 2017 12 28 10 22 35

photo 2017 12 28 10 22 43

photo 2017 12 28 10 22 40

photo 2017 12 28 10 22 46

photo 2017 12 28 10 22 50

photo 2017 12 28 10 22 08

تماس با ما

t1

12333333

 خراسان رضوی، مشهد
 میدان جانباز

 www.pazhmashhad.com

 info@pazhmashhad.com 

دفتر فروش: 37057500 51 0098

شرکت بناگستران:37057505 51 0098